Hz. Ali (k.v.) diyor ki:
“– Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin halifesi Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)’a bu makama varıp bizi geçmeye muvaffak olduğun ve azîm dereceye vardığını ne ile kazandın?” diye sordum.
Hz. Ebu Bekir (r.a.) dedi ki:
– Beş şey iledir:.
“1- İnsanları iki kısım gördüm; kimisi dünyayı ister, kimisi âhireti ister. Ben ise Mevlâyı tercih ettim.
2- Ben İslâma dahil olduğumdan itibaren doyasıya dünya taamı yemedim. Zira Marifetullah (c.c.) lezzeti ile meşguliyet beni dünya taamı lezzetlerine meylettirmedi.
3- İslâmiyete dahil olduğumdan itibaren dünya meşrûbâtından kanmadım. Zira Hâlıkımın muhabbeti dünya içeceklerinden fazla geldi ve beni muhabbetullah meşgul etti.
4- İslâmiyete dâhil olduğumda beni iki amel karşıladı. Dünya ameli ve âhiret ameli. Ben ahiret amelini dünya ameline tercih ettim.
5- Resûlullah (s.a.v.)’ın sohbetine mülazemet ettim. Hatta bir saat bile ayırlmazdım ki mağaraya girerken beraber idim.”
(R.Mahmud Sâmî (k.s.),
Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) Sh. 120)