Halid bin Velid (r.a.) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte şöyle diyor: Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’e bir adam gelerek:
– Ya Resûlullâh! Sizden hem dünyâ hem de âhirette kâfî gelecek beni müstağnî kılacak bazı şeyler istirham edeceğim, dedi. Ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de:
– İste ne arzu ediyorsan, buyurdular ve aralarında şu muhâvere cereyân etti:
– İnsanların en âlimi olmak istiyorum.
– Allâh’tan kork, insanların en âlimi olursun.
 – İnsanların en zengini olmak istiyorum.
– Kanâat et, insanların en zengini olursun.
– İnsanların hayırlısı olmak istiyorum.
– İnsanlara faydalı olan kimse onların en hayırlısıdır.
– İnsanların en âdili olmak istiyorum.
– Kendin için arzuladığını insanlar için de arzula.
– İnsanların en hâssı olmak istiyorum.
– Allâh’ı çok zikret, onların hâssı olursun.
– Muhsinlerden olmak istiyorum.
– Şu halde ahlâkını güzelleştir, îmânın kemâle ersin.
– İtaatkârlardan olmak istiyorum.
– Allâh’ın farz kıldığı şeyleri yerine getir, muti‘ olursun.
– Allâh’ın rızâsına mazhar olmak istiyorum,
– Kendine ve Allâh’ın mahlûkatına karşı merhametli ol.
– İnsanların en kuvvetlisi olmak istiyorum.
– Allâh’a dayan ve ona tevekkül et; insanların en kuvvetlisi olursun.
– Duâmın kabûl olmasını istiyorum.
– Haramdan ictinâb et!
– Allâh’ın insanlar arasında beni rüsvây etmemesini istiyorum.
– İnsanlar arasında rüsvây olmamak için dilini ve tenâsül uzvunu muhafaza et, buyurmuşlardır.
Bir rivâyette; namusunu ve kötü huylarını düzelt, buyurmuşlardır. (Kurtubî)
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Musâhabe, c.6, s.34)