Endülüs (1100) doğumlu Idrisi bugünkü dünya haritasını çizen coğrafya alimi ve botanikçidir. İtalya kralının talebiyle bir dünya haritası çizmek isteyen İdrisi, seyyahlar ve gemi kaptanlarıyla görüştü; uzak beldelere geziler düzenledi. Bilinen coğrafya bilgilerini topladı ve değerlendirdi. On beş sene süren çalışmanın sonunda eseri; Kitab-ı Ruceri tamamladı. Eseri doğruluk, görüş sahasının genişliği ve şümülü itibariyle Batlamyus’un dünya haritasını (zamanın itibar edilen dünya haritası) çok geride bırakmıştır. İdrisi 1165 yılında Palermo’da vefat etmiştir.
İdrisi’nin dünya haritasında, 180 derecelik dünya yüzeyi; güneyde ekvatoru, kuzey kutubunu ve batıda Kanarya adalarını, doğu Çin’i içine almakta ve o gün bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını oldukça doğru göstermektedir.
Eserinde dünya hakkında şu bilgiler mevcuttur: “Ekvatorun boyu 360 derecedir. Kutupla ekvator çizgisi arasında 90 derece vardır. Ancak yeryüzünün yaşanan bölümü 64 derecesine kadar olan kısmıdır. Geriye kalan bölgelerde çok sıcaktan veya çok soğuktan dolayı canlı varlık yoktur.
Dünya yuvarlaktır. Ancak tam küre biçiminde değildir. Su ise ona yapışık olup, ondan ayrılamaz. Yer ile su, yumurtanın içindeki sarı gibi, feleğin ortasında bulunur. Bir kuvvet onları kuşatmakta ve felek tarafına doğru çekilmektedir. Bunun hakikatini Allâhu Teâla bilir. Mahluklar yerin sırtında bulunurlar. Mıknatısın demiri çektiği gibi yer de üzerindekileri çeker.” Günümüzdeki dünya hakkında elde edilen bilgiler İdrisi’nin eserindeki bilgileri çok büyük bir kısmını doğrulamaktadır. Aynı zamanda İdrisi günümüzde kullanılan değerleri kullanmıştır. İdrisi bu bilgilere sekizbuçuk asır önce ulaşmayı başarmış Müslüman bir bilim adamıydı.
(Müslüman Bilim Adamları 2, s.165-167)