Müslümânların kanayan yarası Doğu Türkistan’ın durumundan kamuoyu maalesef habersizdir.
Çin hükümeti, Doğu Türkistan’ın kaynaklarını sömürmekte, Müslümân Türk halkını ise fakirliğe ve açlığa mahkum etmektedir. Ekonomik baskı, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı soykırımın çok önemli bir parçasıdır. Bugün Doğu Türkistan halkının büyük kısmı fakirlik içerisinde yaşamakta, %80’inden fazlası da açlık sınırının altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır.
Çin, 1961’den bu yana, pek çok uluslararası örgütün karşı çıkmasına rağmen, çeşitli nükleer denemelerini Doğu Türkistan’ın Lop Nor bölgesinde gerçekleştirmektedir.
Doğu Türkistan’da nükleer deneme kurbanı olanların sayısı resmi olarak belirlenememekle birlikte, yaklaşık 210 bin kişinin radyoaktif atık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.
Doğu Türkistan’da yapılan zulümlerden biri de Müslümânların çoğalmasını önlemeye çalışmaktır. 1 çocuktan fazlasına izin verilmemektedir, buna rağmen hamile kalanlara zorunu kürtaj uygulanmaktadır. Çin’de yaşayan 9 aylık hamile olan bir kadın, evraklarının üzerinde “doğum yapamaz” ibaresi yazılı olduğu için çocuğunun nasıl elinden alındığını şöyle dile getirmiştir:
“Ameliyat odasında, alınan çocuğun dudaklarını nasıl emdiğini, kollarını nasıl gerdiğini gördüm. Bir doktor zehiri beynine enjekte etti, çocuk öldü ve bir çöp kovasına atıldı.”
Tüm bu zulümlerin ekonomik sebeplerinin yanında asıl sebep, kendilerine en büyük düşman olarak hak dîni ve bu dîni yaşayanları görmeleridir. Ve bu düşmanlıkları büyük bir öfke ve kine dönüşmekte, akıl almaz işkencelerle ve zulümlerle inananları îmânlarından döndürmeye çalışmaktadırlar. Ancak tüm bunları yaparken unuttukları çok büyük bir gerçek vardır. O da herşeyin sahibinin Allâh olduğu ve zaferin sonunda muhakkak Allâh’ın ve inananların olacağıdır. Bu, Allâh’ın kanunudur, geçmişte olduğu gibi gelecekte de üstün gelecek olanlar, Allâh’ın izniyle, îmân edenlerdir:
“Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır.” (Saffat Sûresi, 172)
(Daha fazla bilgi için: Doğu Türkistan 1999 İnsan Hakları İhlalleri Raporu, www.doguturkistan.net/ih/rapor99.html)