Mürted kimdir? Bir müslümanın, kesin delil ile sabit olan dini bir emri inkâr veya yasaklanan bir fiili helal görmesidir.
Böyle bir şeyi yapan insan İslâm dininden çıkar ve kâfir olur.
Zamanımızda kişiyi mürted eden sözler ve davranışlarda bulunanlar oldukça çoktur. Birçokları bunları küfür değil, hatta günah bile saymamaktadır. Kişinin kendisini mürted eden bir günahı işlemesi, insanı öldürmekten, zina yapmaktan ve nihâyet bütün günahlardan daha ağır ve büyüktür. Çünkü bütün fukaha ittifakla: insan öldürenin ve diğer günahları işleyenin kılmış olduğu namazı, tuttuğu orucu, verdiği zekât ve sadakaları, yapmış olduğu haccı ve nihâyet sevap kazanacak bütün ibâdetlerinin sevabı silinmez. Lakin mürted olan bir müslümanın hayatında işlemiş olduğu sevap kazanacak bütün amelleri bozulur, hiç işlenmemiş gibi yok olur.
Allah’a (c.c.) inanmış bir insan için bundan daha korkunç bir tehlike düşünülemez. Şafii âlimlerinin ve görüşlerine göre: irtidatla sevabın batıl olduğunu ve amelin tekrarlanmasının gerekli olmadığı görüşündedirler, İmâm Şafii’den (r.a) naklediliyor ki: Mürted olmakla yalnız daha evvel yapılan amellerin sevabı batıl olur. Şafii mezhebinin görüşü de budur. Hanefiler ise, Dinden çıkmakla amel tamamen batıl olur ve haccın da yeniden yapılmasının gerekli olduğu görüşündedirler. Küfür kelimesini ve sözünü konuşana rıza göstermek kastıyla gülmek onu doğrulamak ve teyid etmek maksadıyla alkışlamak da küfürdür. Küfürden ve kâfir olmaktan korunmak için, Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin sabah ve akşam şu duayı üçer defa okumayı tavsiye buyurmuştur:
“Allah’ım bilerek herhangi bir şeyi sana şerik koşmaktan sana sığınırım ve bilmediğimin de bağışlanmasını dilerim”
(Mehmed Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Akâidi, s. 277)