1. İnsanı küfre sokan, küfür olduğundan korkulan sözleri söylemek
2. Yanlış ve yalan söz söylemek
3. Kişinin arkasından söz söylemek, söz götürüp getirmek
4. Alay edici sözler söylemek, sövmek ve zinâ hakkında konuşmak
5. Halka lânet etmek, insanları yermek ve kötülemek
6. Çekişmek. Dövüşmek
7. Kinaye yolu ile yalan söylemek
8. İnad etmek
9. Sırrı (gizli şeyi) açığa vurmak, söylemek
10. Bâtıl (gerçeksiz) söze dalmak
11. Halkın anlamadıklarını sormak veya yalan yanlış şeyler söylemek
12. İnsanları birbirine düşürecek sözler söylemek
13. Öfkeli, kızarak söz söylemek
14. İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak
15. Büyüklerin yanında yersiz konuşmak
16. Ezan okunurken, hutbe okunurken, Kur’ân okunurken konuşmak
17. Tuvalette iken veya cima halinde konuşmak
18. Müslümâna veya kişinin kendisine bedduâ etmek
19. Camide, dünyaya ait şeylerden konuşmak
20. İnsanlara kötü lakap takmak
21. Fazla yemin etmek, Allâh (c.c.)’dan başkasıyla yemin etmek
22. Telâşla sormak ve vasiyeti sormak
23. Kur’ân’ı kendine göre tefsir etmek
24. Başkalarını korkutmak, başkalarının konuşmasını kesmek
25. Meşrû âmirin sözünü reddetmek, yapmamak
26. Başkasını yüzünde övmek
27. Hicivle (başkasını aşağılayarak) şiir söylemek
28. Lüzumsuz konuşmak, manasız, boş şeyler konuşmak
29. Başkalarının yanında fısıldaşmak
30. Başkasını kötü yola, isyana yöneltmek veya kötülük işlemeğe müsaade etmek.
(Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, s.190-191)