Vücubunun Şartları

1. Erkek olmak.

2. Hürriyet.

3. İkamet.

4. Sıhhat. Cuma namazına çıktığında has­talığın uzamasından veya artmasından korkan kimseye farz değildir.

5. Gözlerin selametidir. Âmâ olanlara farz değildir.

Bununla beraber bu beş şartı cami olma­yan bir kimse, meselâ bir kadın veya bir ama her ne kadar kendisine Cuma namazı farz değil­se de camiye gidip Cuma namazını kılacak ol­sa vaktin farzını eda etmiş olur.

Edasının Şartları:

1. Cuma namazını veliy-ül-emrin veya na­ibinin kıldırmasıdır.

2. İnziamdır. Yani muayyen bir yerde, bir mabedde müslümanların toplanıp namaz kılmaları için müsade edilmiş yer olmalıdır.

3. Vaktin devamıdır, öğle vakti henüz de­vam etmekte olmalıdır,

4. Cemaat bulunmasıdır. Cuma namazı için cemaatin en az miktarı imamdan başka üç kişidir, İmam Ebû Yusuf’a göre iki kişidir.

5. Cumanın farz olan namazından evvel hutbe okunmasıdır.

6. Cuma namazının bir beldede veya bel­de hükmünde bulunan bir yerde eda edilmesi­dir. (İslâm İlmihali. Sh. 163)