Bir Hadis-i Şerife göre: «Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.) Cuma günü, imam hutbe irâd ederken, dizlerini dikerek, iki elini kavuşturup oturmak­tan nehiy buyurmuşlardır.» (Ebû Davûd ve Tirmizî)

Şu halde Cuma günü hutbeyi dinlerken diz­leri dikip oturmamalıdır. Böyle oturmak kerahatlidir, uykuyu celbeder. Aynı zamanda hutbeyi dinlemeyi de fevt eder. Dizleri dikip camide otu­rulursa ve de bu durumdayken uyunursa uyu­yanın abdesti de bozulmuş olur. Camide ve hut­beyi dinlerken bir yere yaslanarak da oturulmaz. Oturulur ve de uyunursa yine abdest bozulmuş olur. Yine bağdaş kurarak oturulduğu zaman da bu durumdayken uyunursa abdest bozulmuş olur. En iyisi diz üstü oturmaktır. Bu halde uyumak da bir şeye dayanmadıktan sonra abdeste zarar ver­mez. Müslümanlar Hz. Peygamber (s.a.v.) gibi oturmalı ve hutbeyi muntazam dinlemelidir. Za­manımızda ise bazı müminler camide düzgün oturmuyorlar. Bolca uyuyorlar ve sonunda da abdestlerinin bozulduğunun farkına bile varmıyor­lar. Şüphesiz böyleyken kıldıkları namaz kabul olmaz. Çünkü abdestli olmayanın namazı da ol­maz.