Münavî’nin ifadesine göre Cuma gününde bulunan vakti icabet hakkında pek çok görüş vardır:

1. Cuma günü içinde bir saattir ki, sabit değil değişkendir, İmam-ı Gazali (rh. a.) bu görüştedir,

2. Kuşluk vakti müezzin sala okuduğu vakit,

3. Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadarki zaman,

4. İkindi vaktinden güneş batana kadar,

5. Hatip minberden indikten sonra namaz için tekbir alıncaya kadar,

6. Güneşin doğuşundan sonraki ilk saat,

7. Güneşin doğma anı,

8. Cuma ezanı vaktinde,

9. Ezandan namaz kılıncaya kadar,

10. Ezandan kamete kadar,

11. Hutbenin başından sonuna kadar,

12. Gündüzün son saati,

13. İkindi namazı vaktinde,

14. Senede bir Cuma’ya mahsustur,

15. Bütün bir Cuma içinde gizlidir,

(Hz. R.M. Sâmi (k.s.), Musâhabe, C. 8)

***

Doğruluk Hakkında Tavsiyeler:

Bir Hadis-i Şerifte;

“Doğruluğa devam ediniz! Çünkü, doğruluk, iyiliğe götürür. İyilik ise, Cennet’e götürür. Yalandan sakınınız! Çünkü, yalan, Fücura (sapıklığa) götürür.” buyrulur.

(Sahih-i Müslim. C. 4, Sh.: 2013)