Çörek Otu Bütün Hastalıklara Şifadır

Çörek Otu Bütün Hastalıklara Şifadır. Muhakkak ki o (çörek otu tohumu) bütün hastalıklara şifâdır.

Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’I Mekkiyye” isimli kitabının vasiyetlerinde şöyle der: Bizim yanımızda insanların ileri gelenlerinden biri cüzzam hastalığına mübtelâ oldu. Cüzzam hastalığından Allâhü Teâlâ hazretlerine sığınırız. Onu gören bütün tabipler (ve mahir doktorlar) onun için;“Cüzzam hastalığı tam olarak bu adama yerleşmiş! Bu hastalığın artık tedâvi edilmesi mümkün değildir!” dediler. Kendisini Sa’d es-Suûd isimli bir muhaddis ve medreselerde hadîs-i şerîf öğreten zât gördü.

Bu zâtın Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadîs-i şeriflerine îmânı tam idi. Muhaddis sordu: “Ey hasta! Neden kendini tedâvi ettirmiyorsun (Allâhü Teâlâ hazretler dert vermiş ise derman da vermiştir! Neden doktorlara gitmiyorsun?)” Hasta olan zat; “Efendim! Benim hastalığımın ilâcı ve tedâvisi yokmuş!” dedi. Sa’d es-Suûd buyurdular: “Tabipler yalan söylüyorlar! (Ya da bilmeden konuşuyorlar)! Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bütün tabiplerden daha uzman ve mahir bir tabip idi. Ve Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, çörek otunun tohumu hakkında şöyle buyurdular: “Muhakkak ki o (çörek otu tohumu) bütün hastalıklara şifâdır…” Senin başına gelen bu cüzzam hastalığı da bu hadîs-i şerîfte mutlak olarak zikredilen hastalıklardan biridir. Sonra o muhaddis Sa’d es-Suûd: “Bana çörek otu tohumu ile bal getirin!” dedi. Çörek otu habbeleriyle balı birbirine karıştırdı. Hasta adam o karışımı bütün bedenine sürdü. Başına, yüzüne, kollarına ve ayaklarına… Ve ondan biraz yedi. Bir saat kadar öylece adamı olduğu halde terk ettiler. Bir zaman sonra adam gidip yıkandı. Onun o cüzzamlı derileri soyuldu. Yepyeni bir deri çıktı. Saçından düşenlerin yerine yenisi çıktı. Adam cüzzam hastalığından şifâ buldu. Eskiden âfiyette olduğu hâl üzere geldi.

(İsmail Hakkı Bursevi (k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, c.9, s.709-710)

Bir Yorum Bırak