Horasan’ın Rey şehrinde doğduğu için Râzi adı ile anılan Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya İslâm tıbbının ilk ve en önemli kişilerindendir. Razi çocuk hekimliği konusuna ilk ilgi duyan hekimlerdendir. Batı dünyasında «Paractice Puerorum» adı ile bilinen çocuk hastalıkları kitap­çığı, bu gün için bilinen ilk toplu çocuk hekim­liği kitabıdır. Bu nedenle Razi’ye çocuk hekim­lerinin Babası diyenler vardır. Diğer kitapların­da da çocuk hekimliği konusuna yer yermiştir.
Al-Havi’de bebek ve çocuk bakımı ile ilgili bölümler vardır. Osteomyeliti diğer kemik şişlik­lerinden ayırdeden, spina bfida’yı ilk tanımla­yan hekimdir. Gene bu kitabında bebeklerde ha­vale ve dişlerin güç çıkması konularındaki gö­rüşlerini belirtmiştir.
Kitabûl Mansuri’de doğum öncesi bakım ile Yenidoğan bebeğin bakımı ve hastalıklarının te­davisi ile ilgili bir bölüm vardır.
Kızamık ve Çiçek Üzerine adlı makalesinde bu iki hastalığın ayırıcı teşhisini yapmaya çalışmıştır.
İLGİNÇ YÖNLERİ: «Bir kantar ilim, bir ok­ka edebe muhtaçtır» sözü günümüze kadar gel­miştir. Hayvanlar üzerinde deneyler yapmıştır. Ateşin bir hastalık olmadığını vücudun hastalı­ğı atmaya çalışması sonucu olduğundan, safra yollarının tıkanmasının sarılığa yol açacağından, baharda güller kokmaya başladığı sırada ortaya çıkan bahar nezlesini ilk tanımlayan, hayvan barsaklarını ameliyatlarda ilk kullanan hekimdir.
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Ocak 1982 Ek sayı)