Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek ve üzerine namaz kılıp bir kabre gömmek müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. İnsanlar bu farzı yapmadıkları zaman, hepsi Allah (c.c.) katında sorumlu olurlar.
Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyetle ölünün kadın veya erkek, kız çocuk veya oğlan olduğu tayin edilir, İmâm olan zat, Allah Teala’nın rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. Cemaattan her biri de, Allah (c.c.) rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve İmâma uymaya niyet eder.
Cenaze namazının rükünleri kıyam ile tekbirdir. Sünnetleri de, hamd ve sena etmek, salat ve selam getirmek, hem ölüye hem de diğer müslümanlara dua etmekten ibarettir.
Cenaze erkekse namazda şöyle dua edilir: “Allahümmağfir lihayyina ve meyyitina ve şâhidina ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsâne ve sağîrina ve kebîrina. Allahümme, men ahyeytehû minnâ fe ahyihi ‘ale’l-islam. Ve men teveffeytehû minnâ fe teveffihî ‘ale’l-îman ve husse haze’l meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân. Allâhümme in kane muhsinen fezid fî ihsânihi ve in kâne müsî’en fetecâvez anhü ve lakkıhi’l-emne vel-büşrâ ve’l kerâmete vel’zülfâ. Bi rahmetike ya erhamerrîhimîn!..”
Ölü, erkek çocuk ve aslen mecnun ise duada geçen: “Ve men teveffeytehû minnâ fe teveffihî ‘ale’l-îman” cümlesinden sonra şöyle dua edilir: “Allahümmec’alhü lenâ feratan. Allahümmec’alhü lenâ ecran ve zuhren. Allahümmec’alhü lena şafi’an müşeffe’a…”
Cenaze namazında öteden beri nakledilen duaları bilmeyenler, kolaylarına gelen başka uygun duaları okuyabilirler. Bunlar arasında: “Rabbenâ âtina fiddünya haseneten…” ayetini okusalar kâfi gelir.
(Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, s. 245-251)