«Din-i İslâmın kuvvet bulması için cemaa­te olan ihtiyâcı, sevâb almak için mü’minlerin cemaate olan ihtiyacından ziyâdedir.» (Hadis-i Şerif)

Cemaate devama mani olan özürler:

1. Gidemeyecek kadar hasta olmak.

2. Mescide gitmekten nefsi ve malı için korkmak.

3. Eza verecek derecede yağmur olmak.

4. Berd-i şedid (şiddetli soğuk).

5. İçinde ge­zinmek havf-i nefsi mucip olan zulmet (ka­ranlık).

6. İnsanın nefsinde haceti olmak ki kaza-yı hacet zarureti olmak gibi.

7. Sarım­sak, soğan, pırasa yemiş bulunmak.

8. Müf­rit şişmanlık.

9. Akşam namazı kılınır iken akşam yemeği hazır olup önüne konmuş ol­mak.

10. Bazı ahvalde insana arız olan nisyân.