İmâm-ı Rabbani (k.s.) Mektubât’ında cemâatle namazın önemini şu şekilde vurgulamıştır: “Câhil sofîler, zikre, fikre sarılıp, farzları ve sünnetleri yapmakta gevşek davranıyorlar. Kırk gün çile çekmeyi ve riyâzetler yapmayı beğeniyor, Cuma namazına ve cemâate gitmiyorlar. Hâlbuki bir farz namâzı cemâat ile kılmak, onların binlerce kırk günlük çilelerinden dahâ fâidelidir.”

Cuma namazına ve her gün beş vakit namâz için cemâate ve bayram namazlarına gitmek, İslâm’ın zarûrî emirleridir. Namaz, mü’minlerin mi’râcıdır. Yâni, mi’râc gecesinde Peygamberimiz (s.a.v.)’e ihsân olunan nimetler, bu dünyâda, O (s.a.v.)’in ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Erkekler, farz namazları cemâat ile kılmaya çok dikkat etmeli, hattâ birinci tekbîri imâm ile berâber almayı kaçırmamalıdır.

Namazları vaktinde kılmak farzdır. Namaz ne kadar geç kılınırsa sevâbı o kadar azalır. Müstehab olan vakitler, cemâat ile kılmak için, mescide gitmek içindir. Namazı kılmadan vakti çıkarsa, adam öldürmüş gibi büyük günâh olur. Kaza etmekle, bu günâh afv olmaz. Yalnız borç ödenir. Bu günâhı afvettirmek için, tevbe-i nasûh yapmak ve hacc-ı mebrûr yapmak lâzımdır.

Hz. Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) namazlarını cemâatle namaz kılmaya özen gösterirler, çevresindekilere “Camiye devam edin, o şeref ve faziletten mahrum kalmayın.” buyururlardı. Kitaplarında cemâatle namazın faziletini şu şekilde anlatmışlardır:                                        

“Cemâatle kılınan namazın münferiden kılınan namazdan yirmi beş veya yirmi yedi derece faziletli olduğuna dâir rivayetler vardır. Biri imam olan iki kişinin namazı Allâh (c.c.) indinde, ayrı ayrı kılan dört kimsenin namazından, biri imâm olan dört kişinin namazı ayrı ayrı kılan sekiz kişinin namazından, biri imâm olan sekiz kişinin namazının ayrı ayrı kılan yüz kişinin namazından faziletli olduğu Buhârî şerhinde zikredilmiştir.”

(Ömer Muhammed Öztürk, Cemâatle Kılınan Namazın Fazileti, s.70-71)