Cemaatta kılınan namaz munferid kılınan namazdan daha efdaldir. Abdullah b. Ömer’den rivayette Resûlullah (s.a.v.) efendimiz bir hadis-i şereflerinde şöyle buyurmuştur:

«Cemaatla kılınan namaz munferid olarak kılınan namazdan 27 derece daha efdaldir.»

Şu şartlardan biri ile cemaata çıkmak düş­müş olur.

1. Yağmur.

2. Şiddetli soğuk.

3. De­vamlı korku.

4. Şiddetli karanlık.

5. Körlük.

6. Fakir borçlunun hapsedilmesi.

7. Felçlilik.

8. Bir elin veya bir ayağın kesikliği.

9. Hastalık.

10. Aksaklık.

11. Yağmurdan sonraki çamur.

12. Kötürümlük.

13. İhtiyarlık.

14. Canının çektiği (nefsinin istediği) yemeğin ha­zır olması.

15. Hazırlandığı yolculuğa yönelmesi.

16. Bir hastaya bakmak.

17. Geceleyin rüzgârın şiddetli olması.

18. Fıkıh ilminin bir takım kişilerle müzakeresi.

Bunlardan başka, sarımsak, soğan, pırasa, ye­miş olmak durumunda da cemâat düşmüş olur.