İslamda imam olmanın, müezzinlik yapma­nın fazileti büyüktür. Fakat imametin şartları vardır. Bu şartları haiz olmayanlar imam olamaz­lar, imamlık yapanların ve müminlerin bu şartları bilmeleri gerekir, imamete kim kime tercih edilir bunları da bilmek icap eder. İmam olmak büyük sevaptır. Fazileti çoktur. Fakat bunun mesuliyeti de o derece ağırdır, imamlık yapar­ken nelere dikkat edileceğini iyi bilip bunları ye­rine getirmelidir. Hataların ve eksikliklerin veba­li imamın üzerindedir. Bütün cemaatin mesuli­yeti ona aittir. Cemaatin namazı yine namazdır. Günümüzün büyük bir meselesi de camide­ki erkek ve kadınların durumudur. Gerek imam olsun, gerekse erkek ve kadın cemaatler olsun camideki durumları bilmek ve ona göre hareket etmek mecburiyetindedirler. Bugün bunlar bilin­miyor. Azıcık sevap kazanalım derken, boyunca günaha giriliyor. Meselâ Cuma günü Cuma na­mazı erkeklere farz olduğu halde kadınlar da ca­milere koşuyorlar ve erkeklerin arasına giriyorlar. Cami avlularına doluşuyorlar. Belki farzları bile terk edenler böyle yapmakla farkında bile olmadan büyük günah işlemektedirler. Peygam­berimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar: «Kadınların namazlarının en faziletlisi, evlerinin içinde kıldık­ları namazlardır» buyurmuştur.