Namazın başından sonuna kadar tamamen imama uyan, bütün rek’atleri imamla beraber kılan kimseye müdrik denir. Cemaatle kılınan na­mazda en geç birinci rekatın rukû’unda imama yetişen kimse müdrik adını alır. Rukû’ya yetişen o rekâta yetişmiş olur.

Müdrik’e Ait Mes’eleler

Cemaatle namaz kılmanın sevabı çok fazla­dır. Cemaate uyan müdrik hakkında tespit ettiğimiz bazı hususları aşağıda zikrediyoruz. Müminler olarak ilmihal bilgilerimizi artırmalıyız, öğrendiklerimizi de zaman zaman tekrar etmeliyiz. Çünkü insan zamanla bildiklerini unutur, nisyana terk eder.

Bir kimse tek olarak herhangi bir farz na­maza başlamış olsa bu esnada da başkaları ay­nı namazı cemaatle kılmaya başlamış olsalar, şöy­le hareket eder: Kişi daha hiç secdeye varmamış ise kıldığı namazı bırakır ve cemaata uyar. Bir kere secdeye varmış ise ve bu kıldığı namaz akşam veya sabah namazı ise yine namaz bırakılır ve cemaata uyulur. Yalnız akşam ve sabah namazlarında ikinci rekat için secdeye varılmış ise namaz tamamlanır. Namaz bırakılıp imama uyulamaz. Namaz tek olarak tamamlandıktan sonra da imama yine uyulamaz. Sebebi şudur ki, sabah namazından sonra nafile kılınamaz. Akşam namazı üç rekattır. Üç rekat nafile namaz olma; ve kılınamaz.