1. Sağ ayağıyla, huzurla, Cenâb-ı Hakkı zikrederek girmek,

2. Cami içinde bağırıp çağırmak, yatmak, ayak uzatmak bir zaruret olmadıkça, dünya ke­lâmı etmek gibi mabede yakışmayan hareketler­den sakınmak,

3. Öne geçeceğim diye cemaati çineme­mek,

4. Sükûneti ihiâl etmemek,

5. Safları düz ve sık tutup kıbleye karşı oturmak,

7. Ön safları ihtiyarlara, hususiyle ilim adamlarına terk etmek,

8. Büyüğün vakarının korunması, ilme göste­rilecek itibarın insanlar üzerindeki tesiri, bir ilim adamının sözünün müessir olabilmesinin temini bakımından çok ehemmiyetli cami âda­bından bir tanesidir.

9. Camide bulunduğu müddetçe gönlün­den dünyevî alakaları, nefsanî vesveseleri alıp, Zülcelal Hazretleri’ni tefekküre devam etmek,

10. Yüksek sesle konuşmamak,

11. İbadetini yaparken her türlü gösteriş­ten kaçınıp gayet mütevazi bir şekilde ihlasla eda etmek,

12. Sol ayağıyla Allah (c.c.)’dan fazl ü ih­sanını, lütfunu isteyerek ayrılmak,

13. Gönlünde cami rabıtasının kesilme­mesini sağlamak.

Bu cami adabını iyi araştıracak olursak, eğer buna riayet edecek olursak cemiyetin ter­biyesine kafidir, (İbrahim Eken, Kulluk Sh. 40)