Arkadaşlarının O (s.a.v.)’e karşı duydukları sevgi, eşine zor rastlanır bir saygıyı da beraberinde oluşturur… O (s.a.v.) ile ilgili her konuda kılı kırk yaran bir hassasiyetle konuşurlar…
Birgün, “En Sevgili”ye iki kez damat olma şerefine sahip olan Osman bin Affan (r.a.), Kubas bin Üşeym (r.a.)’e sorar. Kubas ile Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğum tarihleri, birbirine çok yakındır…
– “Sen mi daha büyüksün, yoksa Allah’ın Elçisi (s.a.v.) mi?”
“Büyüklükten” ne kastedildiği belli olmasına rağmen, Kubas (r.a.) saygıyla toparlanarak cevap verir:
“Allah’ın Elçisi (s.a.v.) benden daha büyüktür. Doğumda ise ben ondan önceyim!” (Müsned)