Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
«Kim borçlusuna soluk aldırır, onun öde­yebilmesine vakit ve imkân bırakırsa yahut (alacağını) ondan büsbütün silerse o, kıyamet günü Arş’ın gölgesinde bulunur.» (Müslim)