Peygamberimiz (s.a.v), “Besmele her kitabın anahtarıdır. Besmele ile başlanmayan her meşrû iş kesik (bereketsiz)dir” buyurdular. Yine buyurdular ki: “Cebrail (a.s.) bana vahiy getirdiğinde ilk indirdiği şey Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.”
Hazreti Adem (a.s.)’a ilk olarak Besmele nazil olunca, “Zürriyetim, Besmeleyi okumaya devam ettiği sürece azaptan emin olur” dedi. Besmele Hazreti Adem’den sonra kaldırıldı. Hazreti İbrahim (a.s.)’a Hamd sûresinde tekrar nazil oldu. İbrahim (a.s.), Nemrut kendisini ateşe atmak için mancınığa koyduğunda Besmele okudu. Allah (c.c.) ateşi İbrahim (a.s)’a soğuk ve selâmet eyledi. Besmele İbrahim (a.s.)’dan sonra tekrar kaldırıldı. Sonra Mûsâ (a.s.)’a indirildi. Hazreti Mûsâ, Firavun’a ve sihirbazlarına Besmele ile galip geldi. Ondan sonra Besmele tekrar kaldırıldı. Sonra Süleyman (a.s)’a indirildi. Melekler ona, “Ey Süleyman! Bugün mülk ve saltanatın tamamlandı” dediler. Hazreti Süleyman Besmeleyi neye okusa emrine girerdi. Besmele ile diğer milletlere galip geldi. Besmele tekrar kaldırıldı. Sonra İsâ (a.s.)’a indirildi. Hazreti İsâ ve havariler Besmele okuyarak feraha erdiler. Allah (c.c.) şöyle buyurdu: “Ey Îsâ! Sana hangi âyetin indirildiğini biliyor musun? Bismillâhirrahmânirrahîm emniyet âyetidir. Her durumda onu çok oku. Okumanın ve namazının başı Besmele olsun. Kim namazdan ve bir şey okumadan önce onu okumaya devam ederse, ölümü kolay olur. Kabirde Münker ve Nekir onu korkutmaz. Kabir onu sıkmaz. O kimse rahmetime kavuşur. Kabri nurlanır. Kabrinden onu vücudu ve yüzü beyaz olarak haşrederim. Mîzânı ağır gelir. Sırat üzerinde onun nurunu tamamlarım. Böylece cennete girer. Kendisine, saadete ve mağfirete kavuştun diye müjde verilir.” Hazreti İsâ, “Yâ Rabbi! Bu sadece bana mı mahsustur?” diye sordu. Allah (c.c.), “Sana, sana uyanlara ve senden sonra Ahmed (s.a.v.)’e ve onun ümmetine mahsustur” buyurdu.
 (Muhammed Alaaddin b. İbni Âbidin, Üç Boyutuyla İslâm s. 11-13)