«(Namazda) yüzlerinizi doğu ve batı yönü­ne çevirmeniz birr değildir. Fakat birr, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, ve Pey­gamberlere iman eden. Malını (Allah) sevgi­siyle akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, kölelere, esirlere ve­ren, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren­lerin, ahitleşdikleri zaman ahitlerini yerine getirenlerin, sıkıntıda, hastalıkta, muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr-u metanet gösterenlerindir. Onlar sadık olanlardır. Ve onlar takvaya erenlerin tâ kendileridir.» (Kur’an-ı Kerim . Bakara: 177)