Bu zâhid, nâzik ve çelebi padişah: Pey­gamberimiz (s.a.v.)’in ayağı izini başına sor­guç seçmek isteği ile:
Nola tacım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-î resmini ol hazret-i Şâh-î Resûl’ün demiş ve yıldız kümesi gibi altın bir levha üstüne işlettiği elmasların ortasına «Şeb-Çerağ» adlı muhteşem mücevheri yerleştirerek Harem-i Şerife hediye etmiştir.