Hz. Talha (r.a.) kendi hurma bahçesinde namaz kılarken, ağaçlar arasında uçan bir kuşa gözü takılıp, kalbi de oraya meyledince, namazı kaç rekât kıldığını unutmuş. Selâm verdikten sonra hemen istiğfar edip kendisini Allah-ü Teâlâ’dan bir an için bile olsa ayırmış olduğundan hurma bahçesini sadaka olarak infak etmiştir.
BAKARA SURESİNDEN
 

  1. Biz nesbettiğimiz (değiştirdiğimiz) veya geri bıraktığımız bir âyetin (yerine) ya ondan daha hayırlısını, yahud onun benzerini geti­ririz. Allah’ın her şeye hakkıyla kadir olduğu­nu bilmedin mi? 107. Göklerin ve yerin mülk(-ü tasarrufu) gerçekten Allah’ın olduğunu ve size Allah’dan başka ne bir yar, ne de gerçek bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi? 108. Yoksa siz de evvelce Musa’ya so­rulduğu gibi Peygamberinizi sorguya mı çek­mek istiyorsunuz? Kim îmanı küfr ile değişir­se dümdüzyolu sapıtmış olur. 109. Ehl-i kitabtan bir çoğu, Hak kendilerine besbelli olduk­tan sonra, ruhlarında ki hasedden ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek hevesi­ne düştü. Allah’ın emri gelinceye kadar şim­dilik onları bırakın, serzeniş de etmeyin. Şübhesiz ki Allah her şeye hakkıyla Kadir’dir.