Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘in bir Hadis-i Şeriflerinde haber verdiklerine göre: dünyada. rahmetinin yüzde biri ile bütün mahlûkatını ni­metler içinde yüzdüren Allah (c.c.), Ahirette, rahmetinin yüzde doksan dokuzu ile mü’minlere rah­met buyuracaktır.
İşte, Kur’ân-ı Kerim’in Besmelesi, bütün bun­ları ifade etmektedir.
Denilebilir ki: Kur’ân-ı Kerim’in mevzuu, gayesi mücmel olarak Besmelede mevcuddur.
Bu icmal, önce Fatiha Sûresinde. Sonra da, ard arda gelen süreleriyle bütün Kur’ân-ı Kerîm’de tafsil olunmuştur.
Besmele, bu kadar şümullü ve önemlidir
Bunun içindir ki: yüce Allah (c c ) her meşru işi Besmele ile başlamak edebini aziz Peygamberine tâlim buyurmuş, Peygamberimiz de bunu ümmetine gereği gibi duyurmuş: «Allah (c.c.)’ın ismiyle başlamayan her önemli iş, güdüktür, devamsızdır!» buyurmuştur.
Şimdi size Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Kuran-ı Kerim hakkındaki mübarek sözlerinden dördünün mealini arz ediyoruz.

  1. «Sizin hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve onu, öğretendir. »

«Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da, Kurandır. »
«Sizden her hangi biriniz, Allah (c c ) ile konuşmak isterse Kur’ân’ı okusun!»
«Kur’ân okuyunuz. Çünkü, Kur’ân, okuya­na, kıyamet gününde şefaatçi olacaktır.»