İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Beş şey göz nurunu artırır: Mushafa (Kur’an-ı Kerime) bakmak (okumak). Âlimlerin yüzüne bakmak, Dostların yüzüne bakmak, Yeşilliklere ve akarsuya bakmak, Ana, baba yüzüne bakmak.