Berat Gecesi Hangi Namaz Kılınır? Berat Gecesi Kılınacak Namaz Hangisidir?

Berat Gecesi Hangi Namaz Kılınır?

Berat gecesi hangi namaz kılınır sorusu İslam alemi ve Müslümanlarca merak edilmektedir. Bu yazımızda kısaca Berat Gecesi kılınacak namaza değineceğiz.

Berat Gecesi Kılınacak Namaz

Berat gecesi yüz rek‘at namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı şerîf okunur. Bu şekilde kılmak, bütün müstehâb namâzlarda rivayet edilmiştir. Selef (r.a.e.), bu namâzı kılar ve buna “Hayır namâzı” derlerdi. Hattâ bu namâzı, bir araya toplanıp cemâatle de kılarlardı.
(Hanefî mezhebinde terâvihten başka hiçbir sünnet namâzı cemâatle kılınmaz.)
Hasan-ı Basrî (r.a.)’in bu namâz için şöyle dediği rivâyet olunur: “Resûlullâh (s.a.v.)’in sahâbîlerinden otuz kişi bana dediler ki:
Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, Cenâb-ı Hakk yetmiş def‘a nazar eder ve her bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. Bu ihtiyâçların en azı da affedilmektir.”

Ayrıca Berat Kandili Gecesinde Okunacak Dualar isimli yazımızı okumak için tıklayabilirsiniz.

Bir Yorum Bırak