1. Saçlar: Baş saçı, temizliği murad eden kimsenin saçını tıraş etmesinde beis olmadığı gibi, yağlayıp tarayan ve temiz saklayanlar için saç taşımasında beis yoktur.

2. Bıyıklar: Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Bıyığı kısaltın.» diğer bir tâbir ile «Bıyıkları kesin» diğer bir ifade ile de «Bıyığınızı dudak­larınız etrafında bırakın, fazlasını kesin, sakalı­nızı azâd edin.» buyurmuşlardır.

3. Koltuk Temizliği: Koltuk altında biten tüyleri azami kırk günde bir yolmak ve tıraş et­mek müstahabdır.

4. Kesik temizliği: Toz veya tıraş suretiy­le kasıkları da azami kırk günde bir temizlemek sünnettir.

5. Tırnak Temizliği: Tırnakları kesmek müstehabdır. Tırnaklar uzayınca kirlenir ve çirkinleşir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek bir sözünde: «Ya Ebâ Hureyre, tırnaklarını kes, muhakkak şeytan uzayan tırnaklar üzerinde otu­rur.» buyurmuştur.

6. Göbek kesmek ve Sünnet olmak: Gö­bek daha ilk doğuşta kesilir. Çocuk kuvvetleninceye kadar tehir daha makbul ve tehlikeden da­ha salimdir.

7. Sünnet Olmak.

8. Sakal: Sakalın uzayan kısımları hak­kında ihtilaf vardır. Bazıları kabzadan fazlası­nı kesmekte beis yok dediler. «Eğer yüzün gü­zelliğini bozacak, göze batacak ve dedikoducu­ların diline dolanacak şekilde üzüyorsa kabzadan fazlası kesilir.»