1- Erken kalkmak
2- Gusletmek
3- Misvak kullanmak
4- Güzel koku sürünmek
5- Giyilmesi mubah olan elbisenin en güzelini giymek
6- Allâh’ın ni’metlerine şükretmiş olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve yüzük takınmak
7- Ramazân bayramında camiye çıkmadan önce tatlı bir şey yemek
8- Yenilen şeyin kuru hurma olması
9- Yenilecek olanın adedinin tek olması
10- Kurban bayramında kurban kesecek kimsenin kurban etinden yemek için yemeği namazdan sonraya bırakması
11- Namaza erkence davranıp sabah namazını mahalle mescidinde kılarak bayram namazı için namazgâha ve büyük camiye gitmek
12- Namaza giderken acele etmeyip sükûnetle yürümek
13- Namaza giderken Ramazân bayramında gizli ve Kurban bayramında açıktan tekbîr getirmek
14- Namazdan dönerken mümkünse başka yoldan gelmek
Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler yüz göstermek Elinden geldiğince çokça sadaka vermek.

HADÎS-İ ŞERİF

Enes b. Mâlik (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in: “Allâh Teâlâ arz ve semâlara konuşma izni verse onlar Ramazân orucunu tutanları elbette cennetle müjdelerlerdi.” buyurduğunu rivâyet etmiştir. (Sahîh-i Müslim)
İbn-i Mâce (rh. a.) Ebû Umâme (r.a.)’den rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Resûlullâh (s.a.v.) Hazretleri: “Bayram gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.” buyurmuşlardır. (el-Heytemî)
(M. Zihni Efendi, Ni’met-i İslâm, s.510)