Bayramlarda Yapılacaklar

Bayramlarda Yapılacaklar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

1. Erken kalkmak
2. Gusletmek
3. Misvâk kullanmak
4. Güzel koku sürünmek
5. Giyilmesi mubah olan elbisenin en güzelini giymek
6. Allâh (c.c.)’un nimetlerine şükretmiş olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve yüzük takınmak
7. Ramazân bayramında camiye çıkmadan önce tatlı bir şey yemek
8. Yenilen şeyin kuru hurma olması efdaldir.
9. Yenilecek olanın adedinin tek olması
10. Kurban bayramında kurban kesecek kimsenin kurban etinden yemek için yemeği namazdan sonraya bırakması
11. Namaza erkence davranıp sabah namazını mahalle mescidinde kılarak bayram namazı için namazgâha ve büyük camiye gitmek
12. Namaza giderken acele etmeyip sükûnetle yürümek
13. Namaza giderken Ramazân bayramında gizli ve Kurban bayramında açıktan tekbîr getirmek
14. Namazdan dönerken mümkünse başka yoldan gelmek
15. Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler yüz göstermek
16. Elinden geldiğince çokça sadaka vermek.
 

Hadisi Şerif:

 
Enes b. Mâlik (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in: “Allâhü Te‘âlâ arz ve semâlara konuşma izni verse onlar Ramazân orucunu tutanları elbette cennetle müjdelerlerdi” buyurduğunu rivâyet etmiştir. (Müslim)
 
İbn-i Mâce (r.âleyh) Ebû Umâme (r.a.)’dan rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Resûlullâh (s.a.v.) Hazretleri: “Bayram gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.” buyurmuşlardır. (el-Heytemî)
 
(M. Zihni Efendi, Ni’met-i İslâm, s.510)