Bayram gecesinde ne yapmalıyız? Bayram gecesinde kılınacak namaz hangisidir? Ramazan bayramının gecesi nasıl geçirilmelidir? sorularına cevap arıyoruz.

Ramazan Bayramı Gecesi Kılınacak Namaz

Sallâllahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bizlere emir ve vasiyet­lerinden biri de, ramazan ve kurban bayramlarının gecelerini rüku ve sücudu bulunan namazlarla ihya etmemiz hakkındadır.

Bu geceleri ibadetle geçirmenin lüzumunu selef-i salihîn bilfiil göstermişlerdir. Kur’ân okumak, tesbih ü tehlîller ile Allah’ı anmak, Resûlullah’a salât getirmek suretiyle bu gecenin ihyası mümkün ol­makla beraber; evlâ ve efdal olan namaz kılmaktır.

Allah’ın rahmeti üzerine olsun, şeyhim Aliyyü’l-Havvâs şöyle bu­yurmuşlardı: «Gece ibadetine kalkmak isteyenlerin bu ibadete açlıkla hazırlanmaları gerekir. Mideleri tok olanların manevî istifadeleri az olur».

Ve yine şöyle buyurduklarını duymuştum: «Ramazan bayramının her iki gecesini canlandırma hikmetine gelince: Bu iki geceden sonra gelen günde, oyun ve eğlence vardır. Bu canlandırılan iki gecenin nu­ru kul üzerinde gündüze kadar devam etmiş olur. Bu ibadet nura ku­lun yakasına yayılıp yapışarak rahunu gaflet alanında, bırakmadan elinden tutmuş olur. Bunun aksini düşünelim, sabaha kadar Rabbin-den habersiz, gaflet içinde uyuyanlar, dizginleri salıvermiş olarak gaf­letlere dalarlar.

Sallâllahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in insanı korumak için ge­tirdiği şu kanuna bakınız. Resûlullah Efendimiz’in ümmetinin dini üzerindeki dikkat, titizlik ve şefkatine bakınız. Bunu öğrendikten son­ra, adetin olmadığı halde bu iki geceyi beklemek ve canlandırmak va­zifen olmalıdır. Bunu başarmak için gecenin üçte ikisini beklemek sana ağır ve zor gelmemelidir. Çünkü, senin bazı düğün gecelerinde ‘ sabahlara kadar oturup eğlendiğini görüyoruz. Olabilir ki, bu düğün ve eğlence celselerini doğru ve iyi niyetle geçirmediğin gibi, sallâllahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in emirlerine imtisal etmeyip aykırı davra­nışlarda bulunman ihtimal dahilindedir. Şunu bil ki! Resûlullah Efendimiz’in emirlerini yerine getirmek ye O’nu izlemek, senin için daha hayırlı ve evlâdır.

(İmam Şa’rani, El Uhudül Kübra, s.255)

Bir Yorum Bırak