Ebû Hüreyre (R.A)’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah (S.A.V):
“Karanlık gecenin (zifiri) karanlıklarına benzeyen fit­neler zuhur etmeden amellere acele edin; (zira o fitneler zuhur ettiği vakit kişi mü’min olarak sabahlayacak; kâfir olarak akşamlayacak. Yahud mü’min olarak ak­şamlayacak, kâfir olarak sabahlayacak, dinini bir dünya metâı mukabilinde satacaktır” buyurdu.
Hadisin manası: Gece karanlıkları gibi yığın yığın fit­neler zuhur edip iş işten geçmeden amel ve ibadetlere teşviktir. Çünkü bu fitneler o kadar büyük ve korkunç olacak ki, onların şerrinden kimse ibadet ve amellere vakit bulamayacaktır. Resulullah (S.A.V) bunların şid­detini: “Kişi mü’min olarak sabahlayacak kâfir olarak akşamlayacaktır” buyurarak ifade etmiştir. Yanı fitne­nin dehşetinden insan bir günde bu derece muazzam değişiklikler geçirecek, günü gününe, saati saatine uy­mayacaktır.
Çünkü fitneler çoğaldığı zaman kalpler bozulur; iman safiyeti kalmaz. Kalplere gaflet ve fikru fücur dolar. Bunlar da bir insanın şekaveti için kati sebeplerdir.
(S.A.V) Efendimiz: “Dinini bir dünya metâı mukabi­linde satacaktır” buyurarak dünya sıkıntıları karşısında dine sarılmanın lüzumuna işaret etmektedir.
(A.Davudoğlu, S.Müslim Ter. Şerhi, C. I, Sh. 446)