Kafir olanlara ateşe arzedilecekleri gün şöyle denir: “Siz dünya hayatında bütün zevklerinizi yaşayıp bitirdiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Artık bugün hakaret azâbı ile cezâlanacaksınız; çünkü yeryüzünde haksız yere kibir taslıyordunuz, bir de dinden çıkıyordunuz (fâsıklık ediyordunuz).” (El-Ahkâf Sûresi, Ayet:20)

Bir Yorum Bırak