Batı’da Albategnius, Albategni veya Albatenius olarak tanınan Battânî’nin tam ismi Ebû Abdullah Muhammed ibn Cabir ibn Sinân el-Rakkî el-Harranî el-Battânî’dir. İslâm astronomlarının en büyüklerinden ve iyi bir matematikçidir.
Rakka’da yaptırdığı rasathanede kırk yıl çalışmıştır. Bettânî, Zîc-i Sâbî adlı eserinde güneşin çeşitli hareketleri, mevsimlerin süresi, ay ve diğer gezegenlerin hareketleri, ayın görünme şartları gibi astronomi olayları hakkında bilgiler vermiştir. Büyük bir doğrulukla husûf (ay tutulması) dairesinin eğimini, senenin devrini hesaplamıştır. 1 güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır ki bu değer de 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye olan gerçek değere çok yakındır. Batlamyus’un imkânsız dediği halka şeklinde güneş tutulmasının mümkün olduğu sonucunun çıkarmış ve ayın tutulma derecesinin hesabı için çok sağlam bir metodu geliştirmiştir. Küresel trigonotmetriyi formülleştirmiş ve bu konuda birçok problemi çözmüştür.
Günümüze kadar kullanılmış olan trigonometrik oran ve kavramını kirişlerin sinüsle yer değiştirmelerini, tanjant ve kotanjantların kullanımı Bettâni’ye mal edilmektedir. Aynı zamanda ayın tutulması, güneşin etrafında döndüğü görülen dairenin (eliptik) eğimi ve diğer kabul edilmiş kavramlar üzerine Hârizmî’nin teorilerini düzelterek matemetiksel astronomi ilmi dalında ilerlemiştir. Onun buluşları, yalnızca Copernik’in çalışmalarını çabuklaştıran değil, hatta büyük ölçüde onun çok ötesine giden Ebü’l Vefâ elBüzcani tarafından dikkate değer bir adımla ileriye atılmıştır. Bettânî’nin çalışmaları Johannes Kepler, Tycho Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Bettânî’nin bilim dünyasına katkılarından dolayı Ay’daki bir bölgeye Albategnius ismi verilmiştir.
(Mahmut Karakuş, Müslüman Bilim Adamları, s.141-144)