Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
«Dinleyin, itaat edin, velev başı kuru üzüm gibi küçük Habeşli bir köle size kumandan olsa da.» (Buhari, Müslim).