Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir

Ashabın Seçkinlerinden Ammar Bin Yasir. İslâm’ını izhar eden ilk yedi kişi arasında olan Ammar b. Yasir (r.a.), Hz. Alî (r.a.) ile birlikte 93 yaşında Sıffin’de savaşırken şehit edilmiş, cenâze namazını Hz. Alî (r.a.) kıldırmıştır.


Künyesi Ebu’l-Yakzan olup ilk Müslüman olanlardandır. O ve babasına Allâh (c.c.) için azâb edilirdi. Peygamber (s.a.v.) onlara uğrar ve şöyle derdi: “Sabredin ey Yasir ailesi! Vaad olunduğunuz yer cennettir.” Ammar b. Yasir (r.a.) Medine’ye hicret etmiş ve bütün savaşlara katılmıştır. Sonra Yemame’ye katılmıştır. Kulağı bu savaşta kesilmiştir. Ömer (r.a.) onu Kûfe’ye vali yapmış ve onlara şöyle yazmıştır: “Şüphesiz o, Peygamber (s.a.v.)’in ashâbının seçkinlerindendir.”
Abdullah (r.a.) İslâm’ını izhar eden ilk yedi kişi arasında Ammar b. Yasir (r.a.)’ı da saymıştır. Ali (r.a.)’dan: “Ammar, Peygamber (s.a.v.)’in yanına girmek için izin istedi. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ona izin veriniz. Merhaba ey tayyib (güzel) ve mutayyeb (güzelleştirilen) insan.” Ali (r.a.) şunu eklemiştir: “Şüphesiz Ammar kemiklerinin uçlarına kadar imânla doludur.”
Halid b. Velid (r.a.) şöyle demiştir: “Benimle Ammar arasında bir konuşma geçti. Ona ağır konuştuğum için beni Peygamber (s.a.v.)’e şikâyet etti. Resûlullâh (s.a.v.) başını kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Kim Ammar’a düşmanlık ederse Allâh (c.c.) ona düşman olur. Kim Ammar’a buğzederse Allâh (c.c.) da ona buğzeder.” Huzeyfe (r.a.)’dan şöyle rivâyet edilmiştir: “Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer’e uyun. Ammar’ın yoluyla hidâyet bulun.”
Ammar (r.a.)’ın azatlısı Sa’dü’l-Karz, Resûlullâh (s.a.v.) ve Hz. Ebubekir (r.a.) devrinde Kuba’da müezzinlik yapardı. Hz. Ömer (r.a.) halife olduğu zaman onu Medine’ye yerleştirdi. Böylece Resûlullâh (s.a.v.)’in mescidinde müezzinlik yaptı. Onun çocukları da bu güne kadar Resûlullâh (s.a.v.)’in mescidinde müezzinlik yaparlar. Ammar (r.a.) hakkında şu ayetin indiği hususunda ittifak vardır: “Kalbi îmân ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında…” (Nahl s. 106) Ammar (r.a.) Hz. Alî (r.a.) ile birlikte 93 yaşında Sıffin’de savaşırken şehit edilmiş, cenâze namazını Hz. Alî (r.a.) kıldırmıştır.
(İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.167-170)