Günümüzde bazı kimseler “Ehl-i kitap ile âmentüde (îman esaslarında) ittifakımız vardır.” diyerek Müslümanların aklını çelmektedir. Buna, yalanda birleşmesi mümkün olmayan onlarca sahabenin tevatür hâlinde bildirdikleri Cibril Hadis-i Şerif’inde çok açık cevap vardır.
Cebrâil (a.s.) çok güzel bir zât olan Dıhyetü’l Kelbî(r.a.) sûretinde Nebi (s.a.v.)’in karşısına geçip oturdu. “Yâ Resûlullah (s.a.v.), İslâm nedir?” diye sordu. Resûlullah(s.a.v.): “Allah ve Resûlü’ne imân etmek, namaz kılmak,zekât vermek, oruç tutmak ve güç yetirebiliyorsan haccetmektir.” diyerek tarif etti. Cebrail (a.s.) “Doğru söyledin.” dedi ve imânın ne olduğunu sordu. Resûlullah (s.a.v.) öncelikle “Âmentü billahi” buyurdu, yani Allah (c.c.)’a imân etmek… Şimdi bu âmentüde ittifakımız vardır aldatmacası buradan başlamaktadır. Biz müslümanlar olarak,Cenâb-ı Hakk’ın Kur’an’ın tamamında, Âyet’el Kürsî’de ve İhlâs Sûresi’nde tarif ettiği Allah (c.c.)’ya inanırız. Cenâb-ı Hakk İhlâs Sûresi’nde “Bismillâhirrahmânirrahîm/ De ki:“O, Allah’tır, bir tektir.”/ “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”/ “O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”/ “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” buyurmaktadır.Peki hıristiyanlar hangi Allah’a imân ediyor? Onların inancı teslis (yani üçleme) üzerinedir: Allah, Allah’ın oğlu ve Ruh’ül Kudüs. Bilindiği üzere hristiyan papazları İznik’te toplandı ve o zamanlar üç yüz altmış çeşit olan incili orada kendi koydukları kurallara göre dörde kadar düşürdüler. Hz. İsa (a.s.) içi “canlı tanrı” ifadesini kullanıyorlar. Bu mantığa göre tanrının ölüsü de oluyor herhalde. Hâlbuki Allah (c.c.) doğmamıştır, diridir ve bâkîdir. Cenâb-ı Hakk kendisinden başka her şeyin fâni olacağını Kitab-ı Kerim’inde bizlere bildirmektedir.
(Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetlerinden derlenmiştir.)