Ameller Mükafatına Göre Beş Kısımdır

Ameller Mükafatına Göre Beş Kısımdır. Ameller karşılıklarına göre beş kısımdır: Karşılığı bir misli olan, vacip kılan, karşılığı on misli olan, karşılığı yedi yüz misli olan ve sevâbını Allâhü Te‘âlâ’dan başkasının bilmediği ameller


Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Ameller karşılıklarına göre beş kısımdır: Karşılığı bir misli olan, vacip kılan, karşılığı on misli olan, karşılığı yedi yüz misli olan ve sevâbını Allâhü Te‘âlâ’dan başkasının bilmediği ameller.”


Karşılığı bir misli ameller: Bir kimse bir günâh işler onun karşılığında bir günâh yazılır. Bir kimse hayırlı bir amel işlemeye niyet eder fakat işleyemezse ona da bir sevâp yazılır.

Vacip kılan amel: Allâhü Te‘âlâ’dan başka hiçbir şeye ibadet etmeden; şirk koşmadan Râbbi’nin huzuruna varan kimseye cennet vacip olur. Allâhü Te’âlâ’ya şirk koştuğu hâlde Râbbinin huzuruna varan kimseye de cehennem vacip olur. Karşılığı on misli olan amel: Kim bir hayır işlerse karşılığı on mislidir.


Karşılığı yedi yüz misli olan amel: Allâhü Te‘âlâ yolunda hizmet eden veya onun yolunda infâk eden (malını harcayan) kimseye yedi yüz sevâp yazılır. Sevâbını Allâhü Te’âlâ’dan başkasının bilmediği amel oruçtur.

(Ebu’l Leys Semerkandî, Tenbihü’l-Gâfilîn)


Biliyor Muydunuz?


Bir kimse farz namaza başlar da cemaatle namaz kılınmaya başlanırsa (ilk rekâti secde ile bağlamadan) namazı bozarak imâma uyar. İlk rekâtın secdesine varmışsa kıldığı namaz dört rekâtli olduğu takdirde iki rekâtı tamamlayarak imâm uyar. Üçüncü rekâtın secdesini yapmışsa namazını dört rekât olarak tamamlar.
Yalnız sabah namazı bundan müstesnadır. İkinci rekâtın secdesine varmadıkça namazı bozarak imâma uyar. İkinci rekâtın secdesine varmışsa namazını tamamlar, imâma uymaz.


(İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar, 109.s.)