Şevval ayında oruç tutmanın ne kadar fazîletli olduğunu Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) şu Hadîs-i Şerîf’iyle dile getiriyor: “Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. Her sene böyle yaparsa, bütün ömrünü oruçlu geçirmiş olur.”

Altı günlük oruç bayramdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl ayına dağıtılarak da tutulabilir. Lâkin Pazartesi ve Perşembe günleri tutulursa daha makbul olur. Zira Âişe vâlidemiz (r.a.)’den: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.” Hadîs-i Şerîf’i rivâyet edilmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir.”           (Buhârî ve Müslim)

Yine Peygamberimiz (s.a.v.) “Her ayda üç gün oruç tuttuğunuzda, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci günlerinde tutunuz.” buyurdu.             (Tirmizî)

Altı şey amelleri yok eder:

1- Halkın ayıbıyla iştigal etmek.

2- Kalbin kasveti.

3- Dünya sevgisi.

4- Hakdan ve halkdan utanmamak.

5- Tul-i emel (uzun arzu)

6- Zulüm.

(Hz.R.Mahmud Sâmi k.s.)

Bir Yorum Bırak