Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Allâh Resûlü
(s.a.v.)’in mübârek ağızlarından çıkan her bir sözün doktorlar
için büyük tıp kitabı olduğunu hiçbir akıl sahibi inkâr edemez.
Nitekim günümüzde birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da
hadîs-i şerîfler sayesinde ilerleme kaydedilmekte, bazen de
hadîs-i şerîflerde haber verilen gerçeklere dolaylı yoldan ulaşılmaktadır.
Hacamat da Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkça başvurduğu bir
tedâvi uygulaması olup bizzat Cebrail (a.s.)tarafından kendisine
ve ümmetine tavsiye edilen bir tedâvi şekli olmuştur. Kendileri
Nebî (s.a.v.): “Damardan veya deriden kan aldırmak, tedâvi
olduğunuz şeylerin en faydalılarındandır.” buyurmuşlardır.
(Bağdadî)
Hacamat, yüzlerce yıldır dünyanın birçok yerinde koruyucu
hekimlikte ve hastalıkların tedâvisinde uygulanmış günümüzde
de dünyanın birçok yerinde alternatif tıpta en fazla tavsiye edilen
tedâvi metodu hâline gelmiştir
Çocuklarda beyin felci, şişmanlık, sivilce, baş ağrısı, sinüzüt,
migren, bel fıtığı, vücut ağrısı, cilt hastalıkları, cüzzam hastalığı,
görme rahatsızlıkları, cinnet (sinir hastalığı), nuas, baras, sevda
gibi birçok hastalığın tedâvisi için hacamat uygulanır.
Şeker Hastalığı ve Hacamat
Yine ‘Diabetes Care’ isimli uluslararası bir dergide çıkan İtalyan
Francesco Equtani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
vücut demirindeki azalmanın insülün hassasiyetini ve miktarını
artırdığını bulmuşlar, yani şeker hastalığına karşı hacamatın koruyuculuğunu
ispatlamışlardır. Çünkü pankreasta insülin üreten
hücrelerde biriken demir şeker hastalığına, karaciğerde biriken
demir siroza sebep olur. Hattâ kısırlık bile demirin toksik miktarlarda
birikimiyle meydana gelebilir.
Zona (Herpes Zoster) Tedavisi ve Hacamat
Pekin Üniversitesi Çin Tıbbı Bölümü’nde 651 hastanın üzerinde
yapılan deneylerde ıslak kupa (hacamat) terapisinin zona
(herpes zoster) tedâvisinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Aynı araştırma
neticelerine göre bu tedâvi metodunda hiçbir ciddi yan etki
gözlenmemiştir.
(Ömer Muhammed Öztürk, Misvak ve Hacamat, 47.,63.s.)