Allahu Teala’ya En Çok Ne ile Yaklaşılır?

İbn Mes’ûd (r.a.): “Kişinin kendi vaziyetini yoklamasına lüzum yok. Eğer Kur’ân’ı seviyor ve oradaki hükümler hoşuna gidiyorsa, Allâh (c.c.)’u ve Resûlü (s.a.v.)’i seviyor demektir. Eğer Kur’ân-ı Kerîm hoşuna gitmiyorsa, Allâh (c.c.)’u ve Peygamber (s.a.v.)’i sevmiyor demektir.”
Amr İbnü’l As (r.a.): “Kur’ân-ı Kerîm’den her ayete, Cennette bir derece verilir ve Kur’ân evinizde nûrdur. Yâni mü’min Kur’ân’dan ezberlediği her âyet karşılığı Cennette bir derece alır.”
Ebû Hureyre (r.a.): “Hangi evde Kur’ân-ı Kerîm okunursa, orada bolluk, bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya hücûm eder. Hangi evde Kur’ân okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk baş gösterir, rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istilâ eder.”
Ahmed bin Hanbel (r.âleyh): “Allâhü Te‘âlâ’yı rüyamda gördüm ve: “Sana en çok ne ile yaklaşılabilir?” diye sordum. Allâhü Te‘âlâ: “Kur’ân okumakla” buyurdu. Ben: “Anlayarak mı, yoksa anlamayarak da olur mu?” diye sorunca Allâhü Te‘âlâ: “İster anlasın, ister anlamasın” buyurdu.
Muhammed İbn Kâ’b el -Kûrzî (r.âleyh): “Kıyâmet günü insanlar Kur’ân-ı Kerîm’i Allâhü Te‘âlâ’dan dinledikleri zaman, âdeta yeniden duyuyormuş gibi kendilerine haşyet (korku) verecektir.” Hasan-ı Basri (r.âleyh): “Kur’ân’a sâhip olmaktan daha üstün zenginlik ve Kur’ân’ı kaybetmekten daha aşağı fakirlik olamaz.”
Fudayl (r.âleyh): “Sabah namazını müteakib Sûre-i Haşr’in sonunu (Hüveliahûllezi) okuyanlar o gün ölürse şehid olarak ölürler. Akşam vakti okuyan da sabaha kadar ölürse yine şehid olur.” Kasım bin Abdurrahman (r.âleyh): “Âbidin birisine burada oturup konuşacağın kimse yok; bu yalnızlıkta ne yaparsın?” diye sorduğumda bana, Kur’ân-ı Kerîm’i gösterdi ve “Bundan daha iyi arkadaş olur mu?” dedi.
(İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh), İhyâu Ulûmi’d-dîn, c.1, s.776-777)