Allâh (c.c.)’nun zâtî sıfatları:
1- Vücud (Var olmak)
2- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmamak)
3- Bekâ (Sonu olmamak)
4- Vahdâniyet (Ortağı olmamak)
5- Muhâlefetü’n li’l-havâdis (Hiçbir varlığa benzememek)
6- Kıyam bizâtihî (Varlığının kendisinden oluşu)
Allâh (c.c.)’nun subûtî sıfatları:
1- Hayat (Dirilik)
2- İlim (Bilme)
3- Semî‘ (İşitme)
4- Basar (Görme)
5- İrâde (Dileme)
6- Kudret (Güç, Kuvvet)
7- Kelam (Bildirme)
8- Tekvin (Yaratma)
(Ömer Nasûhî Bilmen (r.h.), Büyük İslâm İlmihâli)