Allah’ın Sevgili Kulları

Allah’ın Sevgili Kulları. Allahu Teala’nın sevgili kulları kimlerdir? sorusuna cevap niteliğinde derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ümmetimden ilk cennete girenlerin yüzü, mehtaplı gecede görünen ay gibidir. Bundan sonra girenlerin yüzü, gökte pırıl pırıl parlayan yıldızlar gibidir. Bundan sonrakiler, durumlarına göredir. Onların tarakları altındır. Buhurdanlıklarında öd ağacı tüter.”
İbn Abbas (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlatıyor: “Cennet ehli temiz yüzlü gençlerdir. Boyları altmış arşın, Âdem’in boyundadır, otuz üç yaşındadırlar. Renkleri beyazdır. Yeşil giyinirler. Onlardan birinin sofrası önüne konunca, bir kuş ona döner ve şöyle söyler: “Ey Allâh (c.c.)’un sevgili kulu, ben selsebil suyundan içtim. Arş’ın altında, cennet bahçelerinde yayıldım. Şu, şu… meyveleri yedim.” O kuşun bir yanı pişmiş et tadını andırır; bir yanı da kızarmış kebap tadı verir. Ondan dilediği kadar yer. Bu velî kulun üzerinde yetmiş kat elbise vardır. Parmaklarında on tane yüzük vardır. Her yüzükte bir başka yazı vardır.
Birinci yüzükte şu yazılıdır: Sabrettiğiniz için, size selâm. İkinci yüzükte şu yazı vardır: Cennete selâmetle, emin olarak girdiniz. Üçüncü yüzükte şu yazılıdır: Bu cenneti güzel davranışlarınız sebebiyle size bıraktık Dördüncü yüzükte şu yazı vardır: Üzüntüler sizden kaldırıldı. Kederler gitti. Beşinci yüzükte şu yazılıdır: Sizlere süslü, ziynetli hülleler giydirdik. Altıncı yüzükte şu yazılıdır: Sizi gözde hurilerle birleştirdik. Yedinci yüzükte şu yazılıdır: Sizin için nefislerin istediği, gözlerin zevk aldığı şeyler vardır. Siz, orada ebedî kalacaksınız. Sekizinci yüzükte şunlar yazılıdır. Nebilere, sıddıklara arkadaş oldunuz. Dokuzuncu yüzükte şunlar yazılıdır: Hiç ihtiyarlamayan gençler oldunuz. Onuncu yüzükte şunlar yazılıdır: Öyle bir menzile kondunuz ki, oradaki komşulardan eziyet gelmez.”
(Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbihü’l Gafilîn, s.77-78)