Şakik b. İbrahim şöyle anlatır:
– Yedi yüz âlime beş şeyi sordum; hepsi de aynı cevabı verdiler:
1) Dedim ki:
Akıllı kimdir?
Dediler ki:
– Dünyayı sevmeyendir.
2) Dedim ki:
– Zekî kimdir?
Dediler ki:
– Dünyaya aldanmayandır.
3) Dedim ki:
– Zengin kimdir?
Dediler ki:
– Allah’ın taksimine razı olandır.
4) Dedim ki:
– Fakih kimdir?
Dediler ki:
– Fazlasını istemeyip durandır.
5) Dedim ki:
– Cimri kimdir?
Dediler ki:
– Malından Allah’ın hakkını vermeyip yanında tutandır.
Şöyle anlatılır:
– Allah’ın kula dargınlığı üç şeyle gelir:
1) Allah’ın emrettiği şeyde kusurlu olması
2) Allah’ın kendisi için yaptığı taksime razı olmaması
3) Birşeyi isteyip elde edemeyince Rabbine kızması.
(Tenbîhü’l Gâfilîn, Sh: 722)