Allâh (c.c.)’ün zâtî sıfatları:
1- Vücud (Var olmak) 2- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmamak) 3- Bekâ (Sonu olmamak) 4- Vahdâniyet (Ortağı olmamak) 5- Muhâlefetü’n li’l-havâdis (Hiçbir varlığa benzememek) 6- Kıyam bizâtihî (Varlığının kendisinden oluşu)
Allâh (c.c.)’ün subûtî sıfatları:
1- Hayat (Dirilik) 2- İlim (Bilme) 3- Semî‘ (İşitme) 4- Basar (Görme) 5- İrâde (Dileme) 6- Kudret (Güç, Kuvvet) 7- Kelam (Bildirme) 8- Tekvin (Yaratma)
(Ömer Nasûhî Bilmen (r.h.), Büyük İslâm İlmihâli)