Hz. Sa’d (r.a.) Allâh (c.c.) için ilk kan döken kimsedir. Rivâyet olunduğuna göre Sa’d (r.a.) Mekke’nin mahallelerinden birisinde; Ammar b. Yâsir, Saîd b. Zeyd ve Abdullah b. Mesud (r.a.e.) olduğu halde namaz kılmaktaydı. Onların namaz kılmakta olduklarından haberdar olan Ebû Süfyan, Ahnes b. Şüreym ve Abdullah b. Hatal bulundukları yere geldi. Hep birlikte namaz kılmakta olan müslümanlarla alay ediyorlar, onlara söverek dinlerini alaya alıyorlardı. Bunlar arasında en şiddetlisi İbn Hatal idi. Alay etmek üzere harekete geçtiği zaman saldırıda da bulunuyordu. Hz. Sa’d (r.a.) bu düşmanlık gösterilerine tahammül edemiyordu. Yakınında bulunan bir kemik parçasını alarak İbn Hatal’a vurdu ve İbn Hatal’ın kanı akmaya başladı. İslâm’da bu türden bir olay ilk olarak meydana gelmişti. Böylece Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.) Allâh yolunda ilk kan akıtan kişi olarak meşhur oldu. Hz. Âişe (r.anhâ) rivâyet ediyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine-i Münevvere’ye gelişini izleyen günlerde bir tehlike hissettiği için gecelerini uyanık geçiriyordu. Bu sebeple “Keşke ashâbımdan iyi bir adam olsa da geceleyin beni koruma görevi yapsa” buyurmuştu. Biz bu halde iken bir silâh hışırtısı duyduk. Resûlullah (s.a.v.): “Kim o?” buyurdu. Bu soruya şöyle bir cevâp geldi: “Ben Sa’d b. Ebî Vakkas’ım!” Hz. Peygamber (s.a.v.) ona: “Seni buraya getiren nedir?” diye sordu. Sa’d (r.a.) cevâp verdi: “İçimden öyle geldi ki size bir şey olacak diye korktum ve sizi geceleyin korumak üzere geldim.” Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) güven ve huzur içerisinde uyudu ve Sa’d (r.a.) için duâ etti. (Muhammed Mütevelli Şaravî, Cennetle Müjdelenen On Sahâbî, s.167-168)

Bir Yorum Bırak