Musa (a.s.) bir mûnâcatında demişti ki:
«— Yâ Rabb, sen hükmünü semâdan indirmektesin, biz ise arzdayız. Senin gazabın hoşnutluğundan ayıran alâmet nedir?» Ha Sübhanehu ve Teâlâ nida etti ki:
«— İnsanların başına, hayırlılarını getirdiğim zaman bu hoşnutluğumun alâmetidir. Şerlilerini getirdiğim zaman bu da gazabım alâmetidir.» (Ruhu’l-Beyân-1/316)