Akıllı olan dünya nimetlerine aldanmaz. Al­lah’tan başka bir şeyle sevinmez. Zira Allah’tan başkası bâtıl ve yok olmaya mahkûmdur. Fani ve zevale mahkûm bir şeyle sevinmek akıl ve ir­fan kârı değildir.
Dünyada Allah’ın âsilere mühlet vermesindeki hikmete gelince:
Muhakkak Allah-û Teâlâ dünyada asî kul­larını hemen cezalandırmıyor. Onlara mühlet veriyor. Bunun sebebi de Allah-û Teâlâ’ya avf-u ihsan etmek, kularına azab vermek ve onlardan intikam almaktan daha sevgili olduğunu kulla­rına göstermek, bu sebeble kullara da Allah-û Teâlâ’nın şefkatini ve iyiliğini ve ihsanını bil­dirmek, işte bunun için, Allah-û Teâlâ ateşi in­sanlara ziyafet veren iki adam suretinde yaratmış, biri kim benim davetime gelir ise ona ik­ram edeceğim, kim gelmez ise ona bir şey yok diyor. Diğeri de: kim benim da’vetime gelir ise ikram ederim ve kim gelmez ise onu bahsederim ve döverim diyerek kereminin çokluğunu be­yan ediyor. Bu iki misafirperver arasında fark vardır, ikincisi birincisinden daha cömert ve kerem sahibidir.
(Hz.İbrahim (a.s.). Hz. R. Mahmud Sâmi k.s.)