Allahü Te‘âlâ, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimize, bir mu‘cize ve bir ikram olarak anasını babasını diriltmiş, onlar da Peygamber (s.a.v.) Efendimize îmân etmişler, Âdet-i ilâhînin hilâfına olarak öldükten sonra îmânlarıyla fâidelenmişlerdir.
Nitekim İsrâiloğulları arasında öldürülmüş bir kimse, kendisini öldüreni haber vermesi için Cenâb-ı Hakk tarafından diriltilmiştir. Îsâ (a.s.), Allahü Teâlânın izniyle ölüleri diriltirdi, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de Allahü Te‘âlânın izniyle bir çok ölüleri diriltmiştir,
“Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Alî (r.a.) ikindi namazını kılsın, diye Allahü Te‘âlâya güneşi geri göndermesi için duâ etmiş. Allahü Te‘âlâ da batmış olan güneşi geri göndermiş. Hz. Alî (r.a.) ikindi namazını kılmıştır.” diye vârid olan rivâyet sahihdir.
Allâhü Te‘âlâ Peygamber (s.a.v.) Efendimize batmış olan güneşi geri gönderip geçmiş olan vakti geri çevirerek ikram ettiği gibi, anasını babasını da dirilterek geçmiş olan îmân vaktini, îmân edilecek vakte çevirerek ikram etmiştir.
(İbn-i Âbidîn, 9.c., 25.s.)