Mükellef her akıllıya ilk önce farz olan Allah (C.C.)’ın varlığını, birliğini bilmek ve O’na iman etmektir. O’nun varlığını, birliğini, ilim ve kudre­tini bilmenin yolu, sahîh ve doğru bir muhakeme ve düşünüştür.
Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz’in şu müba­rek sözlerine dikkat ediniz:
“Allah’ın varlığını, birliğini anlamak için gökle­re bakın, yere bakın, kendi nefsinize bakın ve bü­tün bunların yaratılışındaki, akıllara hayret veren incelikleri, bunların kendiliğinden olup olamayacaklarını düşünün: Çünkü bunlar Allah’ın varlığı­nı, birliğini gösteren belirtilerdir. Lâkin, Allah’ın zâtını, mahiyetini düşünmeyin, Allah acaba şöyle midir? Böyle midir? O’nun görmesi, işitmesi na­sıldır? diye düşünmeye kalkışmayın. Zira buna kudretiniz yetmez; ne kadar özenseniz bunu hakkıyla bilemezsiniz. Şaşırırsınız; bilgi ve görgü öl­çüleriniz buna yetmez.”
Bizim vazifemiz, Allah (c.c.)’ın varlığını bilmek, onu sıfatları ve isimleriyle tanımak ve o suretle îman etmektir. (İ. Dini Sh. 63)
Allah (c.c.) cümlemizi kendisini hakkıyle bilme­ye çalışan kullarından eylesin. (Amin).